İçeriğe geç

Yönetişim-Etkileşim ve Sosyal Medya

Yönetişim Nedir ?

Yönetişim, toplum-devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir yönetim tarzını ifade etmektedir. Yönetim ve yönetmek kavramlarından türemiş olan bu kavram ilk defa Dünya Bankası 1989 tarihli raporunda kullanılmıştır. Yönetişim, kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını içine alan, bunların kendi aralarındaki ilişki ağını ve etkileşimini ifade eden bir kavramdır.

Temsili demokrasinin, kamu yönetiminin daha verimli çalışmasını sağlamaktaki eksikliği, aldığı kararlardan dolayı daha sorumlu olması ihtiyacı yönetişim kavramını doğurmuştur. Yönetişim kavramı, saydamlık ve dürüstlük, katılım, verimlilik ve etkinlik, hesap verme sorumluluğu, halkla ilişki kurmak ve bu sayede yönetimin kendini geliştirme kapasitesini arttırmak ilkelerini barındıran bir yönetim sistemidir.

Toplumun paydaşları olan kültürlere yönelik oluşturulması sağlanan sivil toplum örgütleri ile halkın ihtiyaçlarına yönelik fikirlerin alınması ve bu sayede daha etkili ve ihtiyaca yönelik yönetim gerçekleştirilmesi,toplumun devlete olan güvenini arttırdığı gibi devletin var oluş sebebi olan halkına hizmeti de sağlıklı bir şekilde yürümesine sebep olmuştur.

Yönetişimde Sosyal Medyanın Önemi

İletişim ve etkileşimin son derece önem kazandığı günümüz dünyasında, sosyal medya ağlarnının, yönetişim için eşsiz bir kaynak olduğunu söylemek yanlış olmaz. Cumhurbaşkanı’nın, bakanların ve milletvekillerinin sosyal medya ağları içinde yer alması yönetişim de sosyal medyanın önemini göstermesi açısından önemlidir.

Yönetişim kavramının ilk çıktığı yıllarda, sivil toplum kuruluşları sayesinde toplum ile etkileşim sağlanırken şimdi toplumun her kesiminin dahil olduğu sosyal ağlar sayesinde toplum analizi yapmak ve politika üretmek oldukça sağlıklı olacaktır.

Milletvekilleri açısından bakılacak olursa seçim bölgesine hitap edebilmek, seçmenlerinin fikir, görüş ve ihtiyaçlarını sosyal ağlar üzerinden alabilmek ve bu sayede daha hızlı ve etkili çözümler üretmek yönetişim için sosyal medyanın kullanımının gerekliliğini göstermektedir. Millet vekillerinin ve bakanların sosyal ağlar üzerinden sağlayacağı iletişim ve etkileşim hükümet politikalarının direkt halkın ihtiyaçlarına yönelik yapılabilir kılması açısından önemlidir.

Kısaca özetleyecek olursak halkın ihtiyaçlarına yönelik toplum ile etkileşim sağlamak, fikir almak ve bu sayede politika üretmek için çıkan yönetişim, günümüz iletişim araçları olan sosyal medya ağları ile daha etkili bir şekilde yürütülebilir.

Kategori:Gündem