İçeriğe geç

Dış Ticaret ve Sosyal Medya

Dış Ticarete Genel Bakış

Ülkeler arası gerçekleştirilen her türlü ticaret dış ticaret kapsamına girmektedir. Global ekonominin hakim olduğu ve iletişim araçlarının fazlasıyla artış yaşadığı zamanımızda üretici bir firma için yurt dışı pazarlara açılmak firma geleceği ve ülke menfaati açısından zaruret kazanmıştır. Bir firmanın dış ticaret (ithalat-ihracat) yapabilmesi için, dış ticaret yapabilmenin gerektirdiği bilgiye hakim olması gerekir.Firma iç pazarda çok güçlü olabilir, yalnız bu dış ticaret yapabilmek için yeterli değildir. Keza dış ticaret kendine has kuralları ile ayrı bir ticaret kulvarıdır. İnternet ve iletişim araçlarının zamanımızdaki gibi yaygın olmadığı yıllarda da elbette ki dış ticaret yapılmaktaydı ama zamanımıza göre fazlasıyla efor gerektiriyordu. Günümüzdeki teknolojik gelişme ve iletişim araçlarının artışı gerek iç pazar gerek ise dış ticaret yapabilmek için gerekli araştırma ve iletişim araçlarını hizmetimize sunmaktadır.

Dış Ticarette Hedef Pazar Analizi

Bir firmanın dış ticaret yapabilmesi için, öncelikle ürünüyle alakalı ihracat birliğine kayıt olması gerekir.Sonrasında ürünün GTİP ( Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) koduna göre Dünyada ki işlem hacmini belirlemek, ürünün en fazla ihracatçısı konumundaki ülkeler yani rakip pazar ve en fazla ithalatçısı konumundaki hedef pazar ülkelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Elbette bu araştırma sonucunda edinilen bilgiler net olarak hedef pazarı netleştirmeyecektir. Elde edilen bu veriler çerçevesinde ürünün ithalatçısı konumundaki ülkelerde, ürünün ülkedeki toplam ithalat oranındaki payını tespit ederek kesin hedef pazar ülkeleri analizi gerçekleştirilmelidir. Tabi ki bu bilgileri inceleyip veri halinde okuyabilmek bilgi ve tecrübe gerektiren bir durumdur. Veri okumakta yapılan bir hata, yanlış pazara yapılacak bir yatırım ve firma için büyük zararlara neden olabilir.

Hedef ülkele analizini yaptıktan sonra sıra hedef ülkelerdeki ithalatçı firmalara ulaşmak. İthalatçı firmalara ulaşmak için yine bilgi teknolojilerinin imkanlarından faydalanılabilir. Bu bilgileri, B2B siteleri ve ülkelerin dış ticaret firma bilgilerini içinde barındıran iş portallarından elde edilebilir. Bir diğer alternatif ise hedef  ülkelerdeki ticaret ateşeliklerimizden, hedef ülkedeki ithalatçı firma bilgilerini talep etmek olacaktır. Bu çalışmalar tamamen bizim hedef ülke ve hedef firmalara ulaşmamızı sağlayacak çalışmalar için gerekli çalışmalardır. Bu çalışmanın yanı sıra ürünümüze talep almak, ithalatçı firmaların bize ulaşmasını sağlamak için dünyaca kabul görmüş ve kullanılan B2B sitelerine üyelikler gerçekleştirerek ürün tanıtımı yapılmalıdır. B2B siteleri ve sosyal ağlarda, direkt hedef ülkeye hitap ederek etkili lokal pazarlama yapmak adına,hedef ülkenin demografik yapısı, nüfusu,dili, dini, kültürel özellikleri, özel gün ve bayramları araştırılarak strateji geliştirilmelidir.

Dış Ticarette Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

Dış ticarette etkili bir dijital ve sosyal medya pazarlaması yapılabilmesi için Web 2.0 standartlarında bir web sitesi alt yapısı oluşturmak gerekir. Ayrıca web sitesinin belirlediğimiz hedef ülke dillerinde de yayın yapıyor olması, hedef ülkelerde ki ithalatçı firmalar ile sağlıklı iletişim ve etkileşim sağlamak adına faydalı olacaktır. Web site hazırlığı tamamlandıktan sonra dış pazarlarda kabul gören ve kullanılan, Alibaba.com ve Ec Plaza gibi B2B ağlarına üye olarak ürün ve firma tanıtımı yapmak suretiyle ithalatçı firma taleplerini almak gerekir.

Dış Ticarette Sosyal Medya Kullanımı

Yukarıda bahsettiğim B2B ağları, teknolojinin dış ticarette bize sunduğu imkanlardan birkaçıdır. Bahsettiğim bunca araştırma ve etkileşim araçları sağlıklı bir iletişim kurmak için yapılan çalışmalar bütünüdür. Amaç, doğru hedef kitle ile etkileşim sağlamak iken, zamanımızın iletişim araçları olan sosyal medya ağlarını dış ticaret için pazarlama ve etkileşim aracı olarak kullanmamak firma adına eksik pazarlama gerçekleştirilmesi demektir.

Etkili sosyal medya pazarlaması yapabilmek için belirlediğimiz hedef ülkelerin internet kullanım ve erişim oranları, ülkelerde hangi sosyal ağların kullanıldığı ve kullanım oranları araştırılarak doğru sosyal ağlar üzerinden hedef kitleye ulaşılmalıdır. Sosyal medya ağları, hedef kitleye hitap etmek için oluşturulan stratejilerin en son ve etkili halkasıdır. Sosyal medya ağları, kullanıcı bilgileri sayesinde etkili lokal pazarlama imkanı sunmakta ve raporlama imkanları ile analiz edilebilir verilere sunarak strateji geliştirme imkanı vermektedir. Günümüz ticaret dünyasının geldiği nokta kişilere özel lokal pazarlama yapmayı zaruri kılmaktadır ve sosyal medya ağları bu imkanı bize fazlasıyla sunmaktadır. Yukarıda da bahsettiğim gibi hedef ülkelerdeki sosyal ağlarda oluşturulan firma profilleri ile ülkelerin demografik yapısı, kültürü, dini, özel gün ve bayramları dikkate alınarak paylaşımlarda bulunmak, kampanya ve reklamları bu kriterler çerçevesinde düzenlemek hedef firma veya nihai tüketiciye ulaşmak açısından etkileyici bir pazarlama stratejisi olacaktır. Alibaba.com’un bile Dünyada ki bu iletişim ve etkileşim hızına ayak uydurmak adına bünyesindeki firmaların anında etkileşim sağlayabilmesi için online görüşme imkanı sunması, sosyal ağlar ile artan iletişimin gücünü ortaya koyan bir gösterge olarak görülebilir.

Kategori:Dış Ticaret