İçeriğe geç

Sosyal Medya ve Lokal Pazarlama

İnternetin varlığı ile birlikte eski çağlara göre onlarca yılda kat edilen gelişmeleri bir anda kat ettiğimiz günümüz dünyasında elbette ki ticaret ve dolayısı ile pazarlama dünyası da şekil değişmiştir.İnternet kullanımının artışı ve yaygınlaşması tüketici bilincini de etkilemiş kişiler, ürün ve hizmeti daha hızlı araştırıp bilgi edinebilir, kıyaslama yapabilir ve şikayetlerde bulunabilir hale gelmiştir. İnternet ilk yıllarında bilgiyi tek yönlü sunarken son yıllarda son bir kaç yılda hayatımıza dahil olan sosyal medya ağları çift yönlü iletişim ve etkileşim sunmaktadır. Şirketlerin pazarlama stratejileri de bu yönde şekil değiştirmektedir. Lokal pazarlama pazarlamanın ülke, bölge, sektör, toplumsal sınıf ve kültürlere göre ayrı ayrı belirlenen bir pazarlama şeklidir. Esasında lokal pazarlama sektör, ürün ve hizmet ne olursa olsun hedef pazara ulaşmak ve maksimum verim alabilmek için yapılması gereken stratejik pazarlama çalışmasıdır.

Çift yönlü iletişim çağında sosyal medya ağları lokal pazarlama da nasıl, neler yapılabilir ?

Hedef Pazar Belirleme

Ürün veya hizmetin pazarlanacağı ülke, bölge ve toplulukların belirlenmesinden sonra hedef kitlenin dini inanışları, kutsal gün ve bayramları, kültürel yapıları, tüketim alışkanlıkları iyi analiz edilmelidir.

Hedef ülke, bölge veya kişilerin internet kullanım oranları, hangi sosyal ağların kullanıldığı ve  kullanım oranları, hangi arama motorları ve işletim sistemlerinin yaygın olduğu iyi analiz edilmelidir. Mobil kullanım oranları akıllı telefon ve tablet bilgisayarların artık bilgisayar üzerinden internet kullanım oranlarını geçtiği görülmektedir. Bu yüzden hedef kitlenin mobil kullanım oranı ve hangi işletim sistemini ağırlıkla kullandığı yapacağımız mobil uygulamanın hedef kitleye ulaşabilir olması açısından çok önemlidir. Ayrıca web site ve mobil uygulamaların görselleri de aynı kriterler göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.

Arama Motorları ve Haritalar

Küresel ve yerel arama motorlarında hedef kitlenin dili, kültürü ve bölesel kelime argümanları kullanılarak title ve metataglar hazırlanmalı ayrıca arama motorları ve işletim sistemlerinin her birinin kendi harita uygulamalarında şirketi ürünün ve hizmet noktalarının işaretlenmesi hedef kitlenin öncelikle ürün ve hizmete güven duygusunu arttıracağı gibi daha hızlı ulaşım ve iletişim sağlaması açısından harita kullanımı oldukça önemlidir.

Kategori:PazarlamaSosyal Medya