İçeriğe geç

Kategori: Pazarlama

Sosyal Medya ve Lokal Pazarlama

İnternetin varlığı ile birlikte eski çağlara göre onlarca yılda kat edilen gelişmeleri bir anda kat ettiğimiz günümüz dünyasında elbette ki ticaret ve dolayısı ile pazarlama dünyası da şekil değişmiştir.İnternet kullanımının artışı ve yaygınlaşması tüketici bilincini de etkilemiş kişiler, ürün ve hizmeti daha hızlı araştırıp bilgi edinebilir, kıyaslama yapabilir ve şikayetlerde bulunabilir hale gelmiştir. İnternet ilk yıllarında bilgiyi tek yönlü sunarken son yıllarda son bir kaç yılda hayatımıza dahil olan sosyal medya ağları çift yönlü iletişim ve etkileşim sunmaktadır. Şirketlerin pazarlama stratejileri de bu yönde şekil değiştirmektedir. Lokal pazarlama pazarlamanın ülke, bölge, sektör, toplumsal sınıf ve kültürlere göre ayrı ayrı belirlenen bir pazarlama şeklidir. Esasında lokal pazarlama sektör, ürün ve hizmet ne olursa olsun hedef pazara ulaşmak ve maksimum verim alabilmek için yapılması gereken stratejik pazarlama çalışmasıdır.